What does the daughter of one of the most desirable women in America in the 90s Anna Smith look like now?

Marriages are not always built only on love, sometimes it happens that women prefer to get married by convenience so that they don’t need anything in the future. This happened in the life of the heroine of our material, Anna Smith. Читать далее «What does the daughter of one of the most desirable women in America in the 90s Anna Smith look like now?»

The Network discussed a photo of Reeves’ 77-year-old mother, who looks younger than his 48-year-old darling

57-year-old Keanu Reeves went out with his parent Patricia, captivating fans. The 77-year-old woman, according to Reeves fans, looks stunning. In our opinion, you can’t give an actor’s mother more than 40 years. Читать далее «The Network discussed a photo of Reeves’ 77-year-old mother, who looks younger than his 48-year-old darling»

She has the appearance of a woman in her twenties at the age of 68. Photos of Jackie Chan’s wife, who is now retired, pleased the network.

It’s hard to think that the hero of millions has only recently turned 67. Jackie Chan seldom spoiled his fans with intimate images, preferring to keep his marriage hidden from prying eyes. Chan made an exception on his loving wife’s 68th birthday, posting a photo of the two of them together. Читать далее «She has the appearance of a woman in her twenties at the age of 68. Photos of Jackie Chan’s wife, who is now retired, pleased the network.»

Տեր Աստված, ընդունիր առավոտյան մեր աղոթքները. Նոր բացվող օրը սկսենք աղոթքով

Տեր Աստված, ընդունիր առավոտյան մեր աղոթքները Աստծո խոսքը համարձակ ու նախանձախնդրորեն հռչակողների և լուսաբանողների համար; Читать далее «Տեր Աստված, ընդունիր առավոտյան մեր աղոթքները. Նոր բացվող օրը սկսենք աղոթքով»

Բարի լույս իմ Տեր, Թող առավոտս Քեզանով սկսվի, Բարի լույս Հիսուս

Բարի լույս իմ Տեր, Թող առավոտս Քեզանով սկսվի: Բարի լույս Հիսուս. Օրը թող բացվի,արևը’փայլի: Առավոտը այս թող հատուկ լինի, Քո իսկ ստեղծած արարածներին թող այն պարգևի Զուտ խաղաղություն և հանգստություն: Читать далее «Բարի լույս իմ Տեր, Թող առավոտս Քեզանով սկսվի, Բարի լույս Հիսուս»